Contact Us

area_arrow.pngNorthern business area

Beijing, Tianjin

Heilongjiang, Liaoning Inner Mongolia, Jilin
person in charge: Tao NING person in charge: Wangxiqiang person in charge: Xiaweiqiang
TEL: 18513737871 TEL: 17090303333 TEL: 15911121322
Q  Q: 859810090 weixin: 17090303333 weixin: 15911121322
email: ntao@ikuai8.com Q  Q: 2275765796 Q  Q: 2499589766Shandong, Hebei, Yunnan, Tibet, Xinjiang

person in charge: Heshubo
TEL: 18513756362
WEIXIN: heshupo1986
Q  Q: 2593060256
EMAIL: sphe@ikuai8.com


Northern business area

Beijing, Tianjin

person in charge:Tao NING
TEL:18513737871
Q  Q:859810090
email:ntao@ikuai8.comShandong, Hebei, Yunnan, Tibet, Xinjiang

person in charge:Heshubo
TEL:18513756362
WEIXIN:heshupo1986
Q  Q:2593060256
email:sphe@ikuai8.com